Ra mắt tủ sách pháp luật tại làng nghề xã Liên Hà

Ra mắt Tủ sách pháp luật tại xã Liên Hà. Ảnh: CĐ HN
Ra mắt Tủ sách pháp luật tại xã Liên Hà. Ảnh: CĐ HN
Ra mắt Tủ sách pháp luật tại xã Liên Hà. Ảnh: CĐ HN
Lên top