Hà Nội ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân thứ 4 trong năm 2020

Khánh thành công trình “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Ảnh: Ngọc Ánh
Khánh thành công trình “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Ảnh: Ngọc Ánh
Khánh thành công trình “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top