Công đoàn ký thoả thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên

Công đoàn các Khu công nghiệp -  chế xuất Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” với Công ty cổ phần sữa Hà Lan và Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu. Ảnh: CĐ KCN
Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” với Công ty cổ phần sữa Hà Lan và Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu. Ảnh: CĐ KCN
Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” với Công ty cổ phần sữa Hà Lan và Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu. Ảnh: CĐ KCN
Lên top