Nghệ An: LĐLĐ huyện Nam Đàn thành lập công đoàn cơ sở

Lễ ra mắt CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Q.Đ
Lễ ra mắt CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Q.Đ
Lễ ra mắt CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Q.Đ
Lên top