Nghệ An: Nước Kênh nhà Lê đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi thối

Khu vực đài tưởng niệm Kênh nhà Lê bị ô nhiễm nặng nề. Ảnh: QT
Khu vực đài tưởng niệm Kênh nhà Lê bị ô nhiễm nặng nề. Ảnh: QT
Khu vực đài tưởng niệm Kênh nhà Lê bị ô nhiễm nặng nề. Ảnh: QT
Lên top