Nghệ An: LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Khu nghỉ dưỡng Ruby Star Beach- Quỳnh RESORT tổ chức lễ ký kết chương trình thoả thuận hợp tác. Ảnh: TT
LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Khu nghỉ dưỡng Ruby Star Beach- Quỳnh RESORT tổ chức lễ ký kết chương trình thoả thuận hợp tác. Ảnh: TT
LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Khu nghỉ dưỡng Ruby Star Beach- Quỳnh RESORT tổ chức lễ ký kết chương trình thoả thuận hợp tác. Ảnh: TT
Lên top