LĐLĐ tỉnh Nghệ An

Dẫn đầu phong trào “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám thăm, tặng quà, động viên công nhân, người lao động Khu công nghiệp Bắc Vinh. Ảnh:QĐ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám thăm, tặng quà, động viên công nhân, người lao động Khu công nghiệp Bắc Vinh. Ảnh:QĐ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám thăm, tặng quà, động viên công nhân, người lao động Khu công nghiệp Bắc Vinh. Ảnh:QĐ
Lên top