Nghệ An: LĐLĐ huyện Đô Lương triển khai mô hình "Sức khỏe của bạn"

Công đoàn Công ty TNHH Kido Vinh đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho 3.800 đoàn viên. Ảnh: KO
Công đoàn Công ty TNHH Kido Vinh đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho 3.800 đoàn viên. Ảnh: KO
Công đoàn Công ty TNHH Kido Vinh đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho 3.800 đoàn viên. Ảnh: KO
Lên top