Hoạt động Công đoàn năm 2020:

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng, bên phải) động viên công nhân lao động nâng cao biện pháp phòng chống COVID-19. Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng, bên phải) động viên công nhân lao động nâng cao biện pháp phòng chống COVID-19. Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng, bên phải) động viên công nhân lao động nâng cao biện pháp phòng chống COVID-19. Ảnh: T.E.A
Lên top