Tặng công nhân lao động 40.000 khẩu trang kháng khuẩn

Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao tận tay khẩu trang kháng khuẩn tới công nhân khu công nghiệp. Ảnh MD
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao tận tay khẩu trang kháng khuẩn tới công nhân khu công nghiệp. Ảnh MD
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao tận tay khẩu trang kháng khuẩn tới công nhân khu công nghiệp. Ảnh MD
Lên top