Năm 2020 phấn đấu kết nạp mới 600.000 đoàn viên công đoàn

Tại các buổi làm việc với các CĐ ngành, LĐLĐ địa phương do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chủ trì đều tập trung nội dung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020. Ảnh: T.E.A
Tại các buổi làm việc với các CĐ ngành, LĐLĐ địa phương do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chủ trì đều tập trung nội dung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020. Ảnh: T.E.A
Tại các buổi làm việc với các CĐ ngành, LĐLĐ địa phương do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chủ trì đều tập trung nội dung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020. Ảnh: T.E.A
Lên top