Kiến nghị tăng cường kiểm tra doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn

Ông Đinh Quốc Toản thăm CNLĐ một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp. Ảnh: TEA
Ông Đinh Quốc Toản thăm CNLĐ một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp. Ảnh: TEA
Ông Đinh Quốc Toản thăm CNLĐ một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp. Ảnh: TEA
Lên top