Phát triển đoàn viên ở các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội:

Cụ thể hoá công tác phối hợp

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các KCN-CX Hà Nội (thứ 4 từ phải qua) - dự và chỉ đạo một đại hội của công đoàn cơ sở. Ảnh: KCN
Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các KCN-CX Hà Nội (thứ 4 từ phải qua) - dự và chỉ đạo một đại hội của công đoàn cơ sở. Ảnh: KCN
Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các KCN-CX Hà Nội (thứ 4 từ phải qua) - dự và chỉ đạo một đại hội của công đoàn cơ sở. Ảnh: KCN
Lên top