Nắm bắt tình hình công nhân lao động thiếu việc làm, thất nghiệp ở Hà Nội

Nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse (Thạch Thất, Hà Nội) tích cực làm việc trong những ngày đầu năm. Ảnh: Linh Nguyên
Nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse (Thạch Thất, Hà Nội) tích cực làm việc trong những ngày đầu năm. Ảnh: Linh Nguyên
Nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse (Thạch Thất, Hà Nội) tích cực làm việc trong những ngày đầu năm. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top