Lao động nữ chỉ mong có việc làm và thu nhập ổn định

Lao động nữ ở miền Trung chỉ mong có việc làm và thu nhập ổn định. Ảnh: Thanh Chung
Lao động nữ ở miền Trung chỉ mong có việc làm và thu nhập ổn định. Ảnh: Thanh Chung
Lao động nữ ở miền Trung chỉ mong có việc làm và thu nhập ổn định. Ảnh: Thanh Chung
Lên top