Đà Nẵng: Du lịch ế ẩm, nhiều khách sạn bán tháo để trả nợ

Lên top