Đà Nẵng: Phiên giao dịch việc làm đầu năm thưa vắng người lao động

Phiên giao dịch việc làm đầu năm mới ở Đà Nẵng thưa vắng người lao động. Ảnh: Hữu Long
Phiên giao dịch việc làm đầu năm mới ở Đà Nẵng thưa vắng người lao động. Ảnh: Hữu Long
Phiên giao dịch việc làm đầu năm mới ở Đà Nẵng thưa vắng người lao động. Ảnh: Hữu Long
Lên top