Hà Tĩnh: Khởi công dự án đầu tư hạ tầng tại 3 cụm công nghiệp

Nghi lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm CN Can Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Nghi lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm CN Can Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Nghi lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm CN Can Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top