Mục tiêu phát triển đoàn viên ở khối thi đua LĐLĐ huyện của Hải Phòng

Khối thi đua Liên đoàn Lao động huyện ở Hải Phòng ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh Nguyễn Hương
Khối thi đua Liên đoàn Lao động huyện ở Hải Phòng ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh Nguyễn Hương
Khối thi đua Liên đoàn Lao động huyện ở Hải Phòng ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh Nguyễn Hương
Lên top