Khối thi đua CĐ ngành Hải Phòng: Triển khai 9 nhiệm vụ chính năm 2021

8 đơn vị khối thi đua Công đoàn ngành Hải Phòng ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh CĐ HP
8 đơn vị khối thi đua Công đoàn ngành Hải Phòng ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh CĐ HP
8 đơn vị khối thi đua Công đoàn ngành Hải Phòng ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh CĐ HP
Lên top