Gần 1.500 người lao động được hỗ trợ từ Quỹ trợ vốn của LĐLĐ TP.Hải Phòng

Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo (Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng) hỗ trợ gần 1.500 CNVCLĐ vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ảnh: QTV
Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo (Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng) hỗ trợ gần 1.500 CNVCLĐ vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ảnh: QTV
Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo (Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng) hỗ trợ gần 1.500 CNVCLĐ vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ảnh: QTV
Lên top