Hải Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí cho người xuất cảnh

Hệ thống xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hải Phòng. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Hệ thống xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hải Phòng. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Hệ thống xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hải Phòng. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Lên top