Hàng nghìn công nhân Hải Dương chưa trở lại các khu công nghiệp ở Hải Phòng

Hàng nghìn lao động Hải Dương chưa trở lại Hải Phòng làm việc. Ảnh: MD
Hàng nghìn lao động Hải Dương chưa trở lại Hải Phòng làm việc. Ảnh: MD
Hàng nghìn lao động Hải Dương chưa trở lại Hải Phòng làm việc. Ảnh: MD
Lên top