Hải Phòng: Gần 2.400 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng. Ảnh TT DVVL Hải Phòng
Người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng. Ảnh TT DVVL Hải Phòng
Người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng. Ảnh TT DVVL Hải Phòng
Lên top