LĐLĐ tỉnh An Giang thăm lực lượng phòng chống dịch tuyến biên giới

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú (bìa trái) trao hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch tuyến biên giới huyện An Phú. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú (bìa trái) trao hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch tuyến biên giới huyện An Phú. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú (bìa trái) trao hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch tuyến biên giới huyện An Phú. Ảnh: LT
Lên top