Tặng hơn 1 tỉ đồng nhu yếu phẩm cho lực lượng phòng chống dịch

Tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng chốt trực phường Cát Lái.
Tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng chốt trực phường Cát Lái.
Tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng chốt trực phường Cát Lái.
Lên top