Công đoàn tỉnh Bắc Ninh: Hơn 22,578 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ khó khăn do COVID-19

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CĐBN
Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CĐBN
Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CĐBN
Lên top