LĐLĐ Quảng Ninh có tân chủ tịch

Tân Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh Đỗ Thị Ninh Hương. Ảnh: CTV
Tân Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh Đỗ Thị Ninh Hương. Ảnh: CTV
Tân Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh Đỗ Thị Ninh Hương. Ảnh: CTV
Lên top