Quảng Ninh: Một thợ lò tử vong vì bị than vùi lấp

1 thợ lò thiệt mạng do than vùi lấp xảy ra cách đây nhiều năm ở một đơn vị khai thác than hầm lò (trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh) thuộc TKV. Ảnh: Trần Ngọc Duy
1 thợ lò thiệt mạng do than vùi lấp xảy ra cách đây nhiều năm ở một đơn vị khai thác than hầm lò (trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh) thuộc TKV. Ảnh: Trần Ngọc Duy
1 thợ lò thiệt mạng do than vùi lấp xảy ra cách đây nhiều năm ở một đơn vị khai thác than hầm lò (trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh) thuộc TKV. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Lên top