Quảng Ninh: Lở gương lò, 1 thợ lò tử vong

Một vụ việc mất an toàn lao động khiến thợ lò thiệt mạng ở một đơn vị thành viên của TKV. Ảnh: Tư liệu Báo Lao Động
Một vụ việc mất an toàn lao động khiến thợ lò thiệt mạng ở một đơn vị thành viên của TKV. Ảnh: Tư liệu Báo Lao Động
Một vụ việc mất an toàn lao động khiến thợ lò thiệt mạng ở một đơn vị thành viên của TKV. Ảnh: Tư liệu Báo Lao Động
Lên top