Quảng Ninh: Đội cứu hộ thuyền Hạ Long tình nguyện vào miền Trung giúp dân

Hoạt động tổ chức cứu hộ đêm đầu tiên (ngày 19.10) tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh của Đội cứu hộ thuyền Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Thành viên của nhóm cứu hộ
Hoạt động tổ chức cứu hộ đêm đầu tiên (ngày 19.10) tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh của Đội cứu hộ thuyền Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Thành viên của nhóm cứu hộ
Hoạt động tổ chức cứu hộ đêm đầu tiên (ngày 19.10) tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh của Đội cứu hộ thuyền Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Thành viên của nhóm cứu hộ
Lên top