Lao động hồi hương và “bài toán” việc làm

Sau khi hồi hương về quê, anh Vũ Ngọc Tĩnh chỉ ở nhà, mong ngóng dịch tạm ổn để sớm đi làm trở lại. Ảnh: Quách Du
Sau khi hồi hương về quê, anh Vũ Ngọc Tĩnh chỉ ở nhà, mong ngóng dịch tạm ổn để sớm đi làm trở lại. Ảnh: Quách Du
Sau khi hồi hương về quê, anh Vũ Ngọc Tĩnh chỉ ở nhà, mong ngóng dịch tạm ổn để sớm đi làm trở lại. Ảnh: Quách Du
Lên top