Thanh Hóa gia tăng hấp lực đầu tư

Khu đô thị Eurowindow Garden City quy mô 6,7 ha, tổng vốn đầu tư 1.300 tỉ đồng.
Khu đô thị Eurowindow Garden City quy mô 6,7 ha, tổng vốn đầu tư 1.300 tỉ đồng.
Khu đô thị Eurowindow Garden City quy mô 6,7 ha, tổng vốn đầu tư 1.300 tỉ đồng.
Lên top