Chủ tịch Quốc hội gợi ý Thanh Hóa tiên phong thí điểm chính sách thuế nhà ở

Chủ tịch Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hùng
Lên top