Công đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu đã hỗ trợ người lao động 3 tại chỗ 12,5 tỉ đồng

LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các KCN trao hỗ trợ cho một công ty theo QĐ 3089 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: T.A
LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các KCN trao hỗ trợ cho một công ty theo QĐ 3089 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: T.A
LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các KCN trao hỗ trợ cho một công ty theo QĐ 3089 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: T.A
Lên top