Lao động Hà Nam, Thanh Hóa làm việc ở Ninh Bình phải thực hiện "3 tại chỗ"

Lao động Hà Nam, Thanh Hóa làm việc ở Ninh Bình phải thực hiện "3 tại chỗ" kể từ ngày 22.9. Ảnh: NT
Lao động Hà Nam, Thanh Hóa làm việc ở Ninh Bình phải thực hiện "3 tại chỗ" kể từ ngày 22.9. Ảnh: NT
Lao động Hà Nam, Thanh Hóa làm việc ở Ninh Bình phải thực hiện "3 tại chỗ" kể từ ngày 22.9. Ảnh: NT
Lên top