Không kỳ thị tại nơi làm việc với người đã hoàn thành việc cách ly

Giờ thấp điểm, xe buýt vắng khách. Ảnh: Kiều Vũ
Giờ thấp điểm, xe buýt vắng khách. Ảnh: Kiều Vũ
Giờ thấp điểm, xe buýt vắng khách. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top