Công đoàn Y tế Hà Nội thăm Trạm Y tế phường Trúc Bạch

Công đoàn Y tế Hà Nội thăm Trạm y tế phường Trúc Bạch. Ảnh: YTHN
Công đoàn Y tế Hà Nội thăm Trạm y tế phường Trúc Bạch. Ảnh: YTHN
Công đoàn Y tế Hà Nội thăm Trạm y tế phường Trúc Bạch. Ảnh: YTHN
Lên top