Công đoàn cơ sở ngành Dệt May hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Hướng dẫn rửa tay đúng cách được dán  tại các khu vực vệ sinh của Cty Cổ phần Dệt may Nha Trang. Ảnh: CĐ DM
Hướng dẫn rửa tay đúng cách được dán tại các khu vực vệ sinh của Cty Cổ phần Dệt may Nha Trang. Ảnh: CĐ DM
Hướng dẫn rửa tay đúng cách được dán tại các khu vực vệ sinh của Cty Cổ phần Dệt may Nha Trang. Ảnh: CĐ DM
Lên top