CĐ Hà Nội yêu cầu báo cáo kịp thời lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

LĐLĐ Hà Nội yêu cầu báo cáo kịp thời lao động, việc làm bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: T.E.A
LĐLĐ Hà Nội yêu cầu báo cáo kịp thời lao động, việc làm bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: T.E.A
LĐLĐ Hà Nội yêu cầu báo cáo kịp thời lao động, việc làm bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: T.E.A
Lên top