Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ 30.000 khẩu trang chống COVID-19

Lên top