Khi nào công nhân ổn định, an toàn, em mới trở về với các con

Sau khi nhận được điện thoại của công nhân khu cách ly cần được hỗ trợ về thực phẩm, Liên đã vận chuyển đồ đến hỗ trợ kịp thời. Ảnh: CĐBG
Sau khi nhận được điện thoại của công nhân khu cách ly cần được hỗ trợ về thực phẩm, Liên đã vận chuyển đồ đến hỗ trợ kịp thời. Ảnh: CĐBG
Sau khi nhận được điện thoại của công nhân khu cách ly cần được hỗ trợ về thực phẩm, Liên đã vận chuyển đồ đến hỗ trợ kịp thời. Ảnh: CĐBG
Lên top