Hành khách bay cùng 2 ca COVID-19 người Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top