Hỗ trợ gần 1,5 tỉ đồng để chăm lo người lao động làm việc tập trung

EVNGENCO3 hỗ trợ 1,15 tỉ đồng để mua dụng cụ tập thể dục cho người lao động làm việc tập trung tại các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Đức Long
EVNGENCO3 hỗ trợ 1,15 tỉ đồng để mua dụng cụ tập thể dục cho người lao động làm việc tập trung tại các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Đức Long
EVNGENCO3 hỗ trợ 1,15 tỉ đồng để mua dụng cụ tập thể dục cho người lao động làm việc tập trung tại các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Đức Long
Lên top