Bình Dương: Người lao động dầm mưa lấy mẫu xét nghiệm

Người lao động dầm mưa xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Người lao động dầm mưa xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Người lao động dầm mưa xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Lên top