Công đoàn cam kết luôn đồng hành với doanh nghiệp và người lao động

Công đoàn Dệt may Việt Nam gửi Thư kêu gọi đến các Doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Dệt may. Ảnh: Hải Anh
Công đoàn Dệt may Việt Nam gửi Thư kêu gọi đến các Doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Dệt may. Ảnh: Hải Anh
Công đoàn Dệt may Việt Nam gửi Thư kêu gọi đến các Doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Dệt may. Ảnh: Hải Anh
Lên top