LĐLĐ Bình Dương chuyển 19 tấn gạo, 20 tấn rau đến người lao động khó khăn

LĐLĐ Bình Dương tiếp nhận gạo từ các đơn vị để hỗ trợ người lao động khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ Bình Dương tiếp nhận gạo từ các đơn vị để hỗ trợ người lao động khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ Bình Dương tiếp nhận gạo từ các đơn vị để hỗ trợ người lao động khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung
Lên top