Hàng chục nghìn khẩu trang chống COVID-19 cho người lao động Thái Bình

Liên đoàn Lao động huyện trao kinh phí hỗ trợ mua 7.000 khẩu trang cho đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh huyện Quỳnh Phụ.
Liên đoàn Lao động huyện trao kinh phí hỗ trợ mua 7.000 khẩu trang cho đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh huyện Quỳnh Phụ.
Liên đoàn Lao động huyện trao kinh phí hỗ trợ mua 7.000 khẩu trang cho đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh huyện Quỳnh Phụ.
Lên top