"Lây nhiễm cho 6 người, nồng độ virus COVID-19 của người này rất cao"

Lên top