Công nhân được phát khẩu trang, đo thân nhiệt khi vào công trình

Công nhân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh: P.Đ
Công nhân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh: P.Đ
Công nhân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh: P.Đ
Lên top